VIS HENVENDELSE

Meldingen vises med den informasjon denne ble registrert, samt eventuell kommentarer kommunen har lagt inn for publikum. Personlig informasjon og kommentarer registrert med meldingen blir ikke vist!
Henvendelse
Nr: 15754
Status: Under behandling
Dato/tid: 16.09.20 13:35
Tema: Gatelys
Problem: Mørk lampe
Observasjonssted
Adresse: ELGVEIEN   2  
Koordinater: 489545   6479928
Kommunens kommentarer
DatoTekst
16.09.20 13:37Denne melding er videresendt automatisk til 'Drift Veilys' for videre oppfølging!
Kart