VIS HENVENDELSE

Meldingen vises med den informasjon denne ble registrert, samt eventuell kommentarer kommunen har lagt inn for publikum. Personlig informasjon og kommentarer registrert med meldingen blir ikke vist!
Henvendelse
Nr: 14404
Status: Vårt ansvar - ikke utbedret
Dato/tid: 08.12.19 00:54
Tema: Gatelys
Problem: Mørk lampe
Observasjonssted
Adresse: Nesveien   22  
Koordinater: 492033   6484641
Kommunens kommentarer
Kart