VIS HENVENDELSE

Meldingen vises med den informasjon denne ble registrert, samt eventuell kommentarer kommunen har lagt inn for publikum. Personlig informasjon og kommentarer registrert med meldingen blir ikke vist!
Henvendelse
Nr: 14397
Status: Vårt ansvar - utbedret
Dato/tid: 05.12.19 16:33
Tema: Forurensning
Problem: Forsøpling, spesifiser under
Observasjonssted
Adresse: Gårdsveien   3  
Koordinater: 484990,95   6480509,16
Kommunens kommentarer
DatoTekst
05.12.19 16:34Denne melding er videresendt automatisk til 'Avfall på avveie' for videre oppfølging!
Kart