VIS HENVENDELSE

Meldingen vises med den informasjon denne ble registrert, samt eventuell kommentarer kommunen har lagt inn for publikum. Personlig informasjon og kommentarer registrert med meldingen blir ikke vist!
Henvendelse
Nr: 13938
Status: Vårt ansvar - ikke prioritert
Dato/tid: 09.10.19 16:05
Tema: Forurensning
Problem: Forsøpling, spesifiser under
Observasjonssted
Adresse: Fjellveien   37  
Koordinater: 485740   6480153
Kommunens kommentarer
DatoTekst
09.10.19 16:05Denne melding er videresendt automatisk til 'Avfall på avveie' for videre oppfølging!
Kart