VIS HENVENDELSE

Meldingen vises med den informasjon denne ble registrert, samt eventuell kommentarer kommunen har lagt inn for publikum. Personlig informasjon og kommentarer registrert med meldingen blir ikke vist!
Henvendelse
Nr: 13689
Status: Under behandling
Dato/tid: 11.09.19 21:35
Tema: Gatelys
Problem: Annet gatelys
Observasjonssted
Adresse: Gamle Sandvigvei   14  
Koordinater: 486855,59   6477512,68
Kommunens kommentarer
DatoTekst
25.09.19 12:29Det er forsinkelser i feilrettingen av gatelysene i Arendal. Kommunen mangler midler til å få utført arbeidet fordi kostnader hittil i år har blitt større enn planlagt. Kommunen jobber med å finne en løsning i løpet av kort tid
11.09.19 21:36Denne melding er videresendt automatisk til 'Drift Veilys' for videre oppfølging!
Kart