VIS HENVENDELSE

Meldingen vises med den informasjon denne ble registrert, samt eventuell kommentarer kommunen har lagt inn for publikum. Personlig informasjon og kommentarer registrert med meldingen blir ikke vist!
Henvendelse
Nr: 13188
Status: Ikke behandlet
Dato/tid: 11.06.19 22:06
Tema: Avløp
Problem: Annet avløp
Observasjonssted
Adresse: Waglesgårdveien   26  
Koordinater: 486448,49   6481339,41
Kommunens kommentarer
DatoTekst
11.06.19 22:09Denne melding er videresendt automatisk til 'Drift avløp' for videre oppfølging!
Kart